Chráněné zeměpisné označení

21-02 / 2021

Spolek Český modrý mák pracoval na žádosti o uznání více než 7 let. První počin podal spolek (tehdy sdružení Český mák) 24.7.2014. Upravenou žádost se změnou zeměpisného označení na „Český modrý mák“ spolek podal před 5,5 lety. V průběhu tohoto dlouhého období bylo nutné Evropské komisi opakovaně prokazovat, že se skutečně nejedná o farmaceutickou surovinu, ale o v Česku běžně konzumovanou potravinu.

Na podání žádosti i doplňujících stanovisek spolupracovalo mnoho odborníků z různých institucí, zejména z Potravinářské komory ČRAgrární komory ČR a Ministerstva zemědělstvíÚstav průmyslového vlastnictví naše stanoviska obhajoval před Evropskou komisí. Děkujeme mnohokráte za vaši práci, vytrvalost a péči o tento náš zlatý makový poklad. Všichni my kolem jsme tuto práci dělali s radostí a nezištně, a to pro veřejnost a pro naši zem. Té to pomůže nejvíce, zejména při exportu této naší tradiční komodity. Čeká nás v této souvislosti ještě mnoho práce, abychom tento nový „makový titul“ pořádně zpropagovali a uvedli do života.

Jak lze toto označení používat?

Dodržování specifikace chráněného zeměpisného označení “Český modrý mák” podléhá dozoru státního orgánu. Pro členy spolku Český modrý mák z.s. je připraven postup registrace a spolek hradí 3/4 nákladů s tím spojených. Více se lze dočíst v sekci pro členy na webu spolku.

Co je Chráněné zeměpisné označení?

Chráněné zeměpisné označení (CHZO), resp. v angličtině „PGI“ (Protected Geographical Indication), je název, který identifikuje produkt pocházející z určitého místa, regionu nebo země a jehož danou jakost lze přičíst především tomuto zeměpisnému původu. Česká republika má v současné době zaregistrována tato označení.


< Zpět na aktuality

Novinky - výpis všech